Facebook | Twitter | Google | RSS
reklam ve iletişim : info@isinsani.com
04
Mayıs


Türkiye'de arge harcamaları 9 milyar lira'yı geçti

Ar-Ge harcamaları 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artarak 9 milyar 268 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı binde 8,4 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2010 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırmasına göre, kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artarak 9 milyar 268 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki payı binde 8,4 olarak belirlendi. Bu oran, 2009 yılında binde 8,5 düzeyindeydi.

Geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yüzde 46′sı yükseköğretim, yüzde 42,5′i ticari kesim ve yüzde 11,4′ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi. Bir önceki yıl yükseköğretim yüzde 47,4 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 40 ile ticari kesim, yüzde 12,6 ile kamu kesimi takip etmişti.

En fazla Ar-Ge harcaması Batı Anadolu’da

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 2010 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 31,7 ile Batı Anadolu bölgesi (TR5) iken, bunu yüzde 20 ile Doğu Marmara (TR4) ve yüzde 17,9 ile İstanbul (TR1) bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre de yüzde 25,8 ile Batı Anadolu bölgesi (TR5) ilk sırada yer aldı. Bu bölgeyi yüzde 21,8 ile İstanbul (TR1) ve yüzde 14,7 ile Doğu Marmara (TR4) bölgeleri izledi.


 

2346 defa okundu
Facebook | Twitter | Google | RSS
reklam ve iletişim : info@isinsani.com